You are currently viewing Vbro Racing støtter træplantning i Senegal

Vbro Racing støtter træplantning i Senegal

  • Post author:
  • Post category:Teamet

Hvordan vi end vender og drejer det bliver motorløb på fossile brændstoffer aldrig miljøvenligt. Så for at give noget igen til en nødlidende planet støtter Vbro Racing et træplantningsprojekt i Senegal, der skal stoppe Saharaørkenen og genindvinde CO2.

Projektet er ledet af franske Reforest’Action og senegalesiske Nebeday og skal plante over 1,3 millioner træer frem til 2024. Vbro Racings støtte til projektet skal kompensere for 10 gange så meget CO2, som deltagelsen i løb udleder i 2022.

Senegal er et land med mange forskellige økosystemer lige fra mangrovesumpe til skove, savanne og en fremadstormende ørken. Lige nu lider skovene under følgerne af landets befolkningstilvækst og økonomiske udvikling.

Trækulsproduktion, ulovlig træhandel og kvægbrug er ansvarlige for skovrydning overalt i landet. Samtidigt har klimaforandringerne ført til flere og værre skovbrande. Som følge heraf har Senegal mistet næsten halvdelen af sit skovareal på bare 60 år. Det har ført til jorderosion og til, at Saharaørkenen marcherer længere og længere ind i landet.

Projektet i Senegal planter træer i Sangakoskoven, hvor især mangrovetræerne skal være med til at genskabe økosystemer. Det er også mangrovetræer, som projektet planter i Saloumdeltaet, mens det er palmetræer og frugttræer, der bliver plantet omkring landsbyerne Fatick og Thiès.

Disse træer skal hjælpe med til at give levesteder for dyr og planter, de skal optage noget af den alt for store mængde CO2, som vi udleder, og træbeplantningen skal bidrage til den økonomiske udvikling i området og til miljøbevidstheden blandt især børn og unge i Senegal.

Racingaktiviteterne for Vbro Racing vil i 2022 udlede 240 kg. CO2 – højt sat. Støtten til træprojektet i Senegal skal kompensere for 10 gange så meget, det vil sige 2,4 tons. Du kan også selv bidrage både til CO2-kompensation og udvikling i en fattig region ved at støtte her:

Holger

Teamejer og kører for Vbro Racing med passion for motorsport.